logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
April 2014 
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Årsmötet genomfört

Föreningens 87:e årsmöte genomfördes planenligt den 25 mars i Skarpnäcks kulturhus. Innan mötet informerade Anders Olsson från Paroc om den intressanta nära-nollenergi-isolering som genomförts på Länsmansvägen. I pausen bjöds på smörgåsmat med afrikansk touch, mycket uppskattat. Se bilder.

Medlemsmötet hade inga extraordinära punkter att avhandla, men Mats Behrenfeldt avgick ur styrelsen och Jane Lundgren-Eriksson tillsattes. Så snart årsmötesprotokollet har justerats läggs det upp på hemsidan. Tills dess ligger årsmöteshandlingarna kvar under Aktiviteter/Årsmöte.

årsmöte

Intressant om  vår trakt på årsmötet

På årsmötet såldes jubileumsboken Brännkyrka 1913-2013, Enskede-Årsta hembygdsförenings årsbok. Boken finns att köpa hos hembygdsföreningen, eller hos webbokhandlare.

Det var 100 år sedan Brännkyrka landsbygdssocken blev inkorporerad med Stockholms stad och har med tiden blivit Söderorts 51
stadsdelar med ett invånarantal som överträffar innerstadens. Det är dessa stadsdelar som beskrivs i boken. 

enskede-årsta årsbok

Vita Stens skylt

Stadsmuseet tyckte att föreningens initiativ att vitkalka gränsstenen mellan Hammarby, Skarpnäck och Enskede ägor borde stadfästas med en officiell skylt. Stadsdelen bidrog med finansieringen och Stadsmuseet med framtagande av skylten.

Tack vare Barbro Århem på museet och Mats Berglund på stadsdelsförvaltningen har vi nu en skylt som får förbipasserande att stanna till och läsa! Gå förbi och läs du också!

vitasten ny skylt
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.