logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Februari 2014 (2)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Årsmöte tisdagen den 25 mars klockan nitton!

Vi har i år lagt årsmötet i Skarpnäcks Kulturhus. Årets tema handlar om energibesparing, extrem sådan. Huset Länsmansvägen 32 har under förra årets byggts om från dragig 1940-talsstandard till nära-noll-energihus. Ägaren till fastigheten och Paroc, som står för idé och teknik, berättar. Alla som tänker på energihushållning borde vara nyfikna. Vi bjuder på kaffe/te/dricka med smörgås eller bulle.

Årsmötesförhandlingarna är som alltid formella, med genomgång av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse och val av förtroendevalda. Inkomna motioner besvaras och diskuteras.

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en ideell förening och som sådan helt beroende av ditt engagemang och din vilja. Styrelsen arbetar på sin fritid och behöver din hjälp för att kunna åstadkomma underverk! Slut upp på årsmötet och diskutera vad föreningen kan göra för vår gemensamma trivsel och vad du kan göra för föreningen!

Skarpnäcks Kulturhus

Formalia

Kallelse delas ut till hushåll i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings kärnområde. Agenda, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan kommer att finnas på föreningens hemsida. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. 

Vill du att medlemsmötet ska behandla någon särskild fråga så kan du skriva en motion, som ska vara inlämnad till styrelsen före den första mars. Rättelse: före den 18 mars!

Årsmötet hålls i Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25.
Mötet börjar 19:00 och slutar 21:00.

infoskylt

Program 

Inskrivning i röstlängden 19:00
Information om nära-noll-energirenovering 19:15
Paus med förtäring 19:45
Årsmötesförhandlingar 20:00–21:00

Anmäl att du kommer till <info@skarpnack.org> eller 08-648 77 15, så att vi kan beställa lagom många smörgåsar! Anmälan är inte bindande. 

Hjärtligt välkommen till årsmöte 2014
önskar styrelsen!

Länsmansvägen
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.