logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Februari 2015
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Årets medlemsmöte med ändrad starttid

Programmet för årsmötet den 16 mars börjar ta form, och vi flyttar fram starttiden till 18:30 för att i lugn och ro hinna med även en smörgås med dricka i pausen innan själva medlemsmötet! Den stadgeenliga delen börjar som förut meddelats klockan 20:00.

Medlemsmötet hålls i år på Bio Reflexen, som kommer att ge oss en inblick i verksamheten och passar på att visa en kortfilm för att demonstrera de nya digitala möjligheterna.

Bio Reflexen

Attefallshus?

Nya Plan- och ByggLagen (PBL) medger en ökad area på bygglovsbefriade komplementbyggnader från 15m2 till 25m2, så kallade Attefallshus. Dessa får nu även inredas som en självständig bostad men ska då uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer. De nya reglerna medger även bygglovsbefriad tillbyggnad på befintligt hus med upp till 15m2. Observera att bygganmälan ändå ska göras innan du får sätta igång arbetet.

Trädgårdsstadsföreningens område innefattar en bit av Enskededalen och Pungpinan och dessa områden är av skyddsintresse med s.k. grönlistning. Där krävs fortfarande bygglov! Vi har samlat info och  länkar kring allt detta på Trädgårdsstadsföreningens hemsida. 

grönklassning
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.