logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Januari 2014 
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Medlemsavgiften

Det är uppmuntrande, tycker styrelsen, att det redan nu kommer in medlemsavgifter för 2014! Det tyder på att föreningen är uppskattad.

Vi ber dig dock att vänta med betalningen för 2014 tills du fått en inbetalningsavi. Vårt nya medlemsregistersystem använder OCR-
läsning av inbetalningarna vilket kommer att underlätta för föreningen att hålla reda på vem som betalat in pengar. För närvarande prickar vi manuellt av ca 550 inbetalningar! Ett kärt besvär men ändå . . .

Avi för medlemsavgift kommer i brevlådan i april som vanligt.

brevlåda

Vinterregler för gatuunderhåll

Kung Bore har hittills varit mild mot oss och plogsvängen har höjt ambitionsnivån. Det finns inte mycket att klaga på, men tveka inte att höra av dig om du ser allvarliga missar. Det bästa är dock att felanmäla till Stockholms stad på telefon 651 00 00.

De regler som gäller är att det ska vara plogat 14 timmar efter det att snön slutat falla. Tre dygn senare ska infarter vara upplogade.  Människor som av biståndshandläggare bedömts behöva det, ska få sina entréer plogade genast. Listor finns hos entreprenören.

Cykelbanor utmed gator och på parkmark är prioriterade.

snö på gata

Almsjukan skördar offer

Almsjukan härjar även i Stockholm, fast almarna i Kungsträdgården klarar sig, beroende på att de befinner sig långt från andra smittade träd. 

Den här, mellan Gamla Tyresövägen och kyrkogårdsmuren, togs ned av Trafikkontoret eftersom den var angripen. Kontoret arbetar så proaktivt det kan och försöker hindra spridningen genom att plocka bort smittade träd så fort de upptäcks.

Du som har en alldeles egen alm på tomten och är orolig för om den är smittad kan ta kontakt med Trafikkontoret, träd i gatumiljö. Info finns även hos Skogsstyrelsen och  SLU.
almstubbe

Byte av vatten och avlopp

De boende på Statsrådsvägen och Riksrådsvägen bör ha fått information om de ledningsbyten som pågår. Vi andra får leta info. 

Utmed Statsrådsvägen ska servisen bytas, d.v.s. vattenledningen, utmed Riksrådsvägen kommer även avloppsledningarna att bytas, och eftersom dagvattnet även i fortsättningen kommer att gå i samma rör så byts även en del gatubrunnar. Enligt tillgänglig information så ska Statsrådsvägen bara lappas igen efteråt, men där kommer föreningen att trycka på för att hela gatan asfalteras om. Det behövs verkligen.

Arbetsredskap, i detta fall grävmaskin, får stå på gatan. Normala parkeringsbestämmelser gäller inte.

RRV, stambyte
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.