logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Januari 2015
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Betala årsavgiften först när du får avin!

Styrelsen är förstås glad över att du betalar medlemsavgiften till föreningen utan att vi ber om det, men för att slippa dubbelarbete ser vi helst att du inte betalar in avgiften förrän vi delar ut en avi, så vi kan pricka av vem som betalt! Avin kommer under april och den avgift medlemsmötet beslutat ska vara betald innan maj månads utgång. Allt enligt våra stadgar som du hittar här.

avgift 75 kr

Gallring av parkskog

Parkens entreprenör gallrar skogsremsan utmed Kyrkogårdsvägen.
Det är en sedan länge planerad åtgärd och det var bara otur att en björk blåste ner i höstas innan de hann börja. Skogen sköts inte längre som parkmark utan som skog, som får självföryngras efter plockhuggning. Det kallas blädning och är i princip förbjudet i produktionsskog, men eftersom detta inte mark som ska ge avkastning så det är OK. I skogen saknas yngre granar vilket beror på att de "spontant" blir julgranar när de är lagom stora. 

gallring
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.