logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Januari 2015 (2)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Boka in föreningens årsmöte!!!

Årsmötet 2015 kommer att äga rum i Kärrtorps centrum på Bio Reflexen måndagen den 16 mars, klockan 19.

Alla medlemmar är välkomna att lyssna på vad Bio Reflexen har att berätta om bions historia och nuvarande verksamhet och i pausen inta en smörgås eller kaffebröd, en fika eller kanske ett glas vin.

Själva medlemsmötet börjar klockan 20:00 och inbegriper redovisning av förra årets verksamhet och årets planer, liksom val till föreningens förtroendeposter.

Den officiella kallelsen kommer i god tid före mötet och då kommer alla möteshandlingar att finnas tillgängliga.

Valkommittén jobbar för fullt. Tips till Tommy Karlsson, 070–7670420,
<c.tommy.karlsson@gmail.com>.

reflexen

Detta gäller för snöbortforsling

När snön kommer prioriteras bussgator och huvudleder. Vårt områdes lokalgator kommer i tredje hand. Det ska dock vara plogat 14 timmar efter det att snön slutat falla. Tre dygn senare ska infarter vara upplogade. Till skillnad mot vad som står på Stockholms hemsida ska alltså infarterna i området plogas upp. Människor som av biståndshandläggare bedömts behöva det, ska få sina entréer plogade genast. Listor finns hos entreprenören.

Cykelbanor utmed gator och på parkmark är prioriterade. 

Denna information ligger på föreningens hemsida.

snöig Kanslersväg

Efterlysning av bilder!

Föreningen har genom åren anordnat gemensamma fester och utflykter. Vad och hur har skiftat med livssituationen för de flesta boende i området. 

Under 1970-talet gjordes gemensamma utflykter till bland annat Birka. Har du bilder från dessa resor? Tag kontakt med styrelsen, det saknas helt spår av dessa aktiviteter i föreningens arkiv!

Grindautflykt
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.