logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Maj 2014
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Våren invigd, snart är hyrsäsongen här

Styrelsen uppskattar berömmet vi får för majbrasan, men det viktigaste är den grannsamvaro vi upplever kring elden. Tack alla som höll oss sällskap under eftersläckningen!

Föreningens uthyrning av trädgårdsredskap, byggställningar/stegar och partytält med en massa tillbehör kommer nu in i en intensiv period. Se på hemsidan vad du kan hyra och var ute i god tid!

majbrasan
Fiskdammen är två sektioner av vår lilla rullställning

Senaste information om gatuunderhåll

Från vanligtvis välunderrättat håll, Trafikkontoret, är beskedet detta:

Statsrådsvägen ska asfalteras helt, men man lägger igen det uppgrävda och låter det sjunka till i september. Då fräser man bort ytan och asfalterar allt.

Fogdevägen kommer man att lägga mest omsorg på gångbanan, räta upp kantsten och asfaltera. Körbanan anses  vara OK.

Sockenvägens cykel/gångbanor ska asfalteras, men pengarna tas ur cykelsatsningen och man vet inte på Trafikkontoret när de kommer.

Torget i korsningen mellan Tistel-, Oxel-, Fläder- och Häggvägarna ska ordnas till. Trädens grönyta ska utökas och rötterna få mer plats, perenner planteras, körbanan ska höjas upp och få avrinning till brunnarna. Detta troligen i september.

Delar av Kyrkogårdsvägen kommer att åtgärdas.

Efter vintern finns rätt många tjälskador/potthål. Anmäl ditt närmaste hål till Stockholms felanmälan, så ska det bli ifyllt "omedelbart". Ifall du har större anmärkningar så får du gärna höra av dig till föreningen.

torget bakom Konsum
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.