logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Mars 2015 (2)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Kom till Reflexen på årsmötet!

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är vad dess medlemmar gör den till, så kom och ta del av besluten på årsmötet, och lär känna styrelsen!

Innan årsmötet informerar Bio reflexen om sin utrustning och sitt program för stora och små. Måndag 16 mars ses vi!

Inskrivning i röstlängden 18:30
Info och filmvisning av Bio Reflexen 18:45
Paus med förtäring 19:30
Årsmötesförhandlingar 20:00–21:00
Välkommen!

Bio Reflexen

Tycker du att gruset på våra gator ska bort?

Sandningsgruset ligger kvar efter snön, på en del ställen i stora högar. Det är farligt för cyklister och fotgängare och även bilar får längre bromssträckor.

Trafikkontoret meddelar att sopning kommer igång om några veckor. Absolut senast den 15 maj ska allt grus vara borta, men om vädret håller i sig kommer det att gå fortare. Ifall du tycker att grushögarna är en livsfara ska du felanmäla på Stockholms hemsida.

ordförandeklubba
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.