logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
Mars 2015 (3)
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Årsmötet avhållet på Bio Reflexen!

En trogen skara medlemmar slöt upp för att höra hur föreningens 2014 har gestaltat sig, och för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Verksamheten har löpt som vanligt med valborgsfirande, loppmarknad och uthyrning som främsta förmåner för medlemmarna. Ekonomin ligger nära balans, den tidigare överdrivna likviditeten är nere på en lagom nivå, men de administrativa fasta kostnaderna har med åren ökat så att vi måste justera intäkterna.

Årsmötet godkände en höjning av medlemsavgiften för 2016 till 100 kronor. Årets avgift på 75 kronor har varit oförändrad sedan 1994! En ny ordförande, Jan Truedson, valdes. Jan Gustavsson avgick efter fyra år som styrelseordförande och kvarstår i styrelsen som suppleant. Årsmötesprotokoll finns på hemsidan när det har justerats.

Innan årsmötet bjöds på en introduktion av Skarpnäcks Kultur­­kommittés verksamhet på Bio Reflexen, filmer för barn och vuxna och digitala återutsändningar av t.ex. opera från Metropolitan i New York.

Ulf, Karin Reinhard
Justeringsman Reinhard Jost, mötessekreterare Karin Månsson och mötesordförande Ulf Svahn

Resultat av workshop om bebyggelse i Bagarmossen-Skarpnäck

Föreningen har haft två representanter med i de  workshoppar som genomförts av stadsbyggnadskontoret inför utarbetande av detaljplan för ny bebyggelse på Skarpnäcksfältet och i Bagarmossen.

Deltagare har varit olika föreningar/intresseorganisationer i området och har inneburit relativt konkreta diskussioner utifrån specifika frågeställningar om bebyggelse, samlingsplatser, centrum, natur. Projektet kan följas på Stockholms hemsida.

Föreningen bevakar främst trafikflödena på Sockenvägen och gamla Tyresövägen och diskussioner om flera tillfarter till Bagarmossen. Stadsbyggnadskontoret lovar att transportinfrastrukturen ska studeras noggrant inför kommande detaljplan.

Skarpnäcks kulturhus

Majbrasa 2015

Föreningens valborgseld kommer att tändas som vanligt den sista april och vi hoppas förstås på fint väder.

Polisens eldningstillstånd begränsar eldningshögens storlek, och även när den får börja byggas, 1 vecka innan valborgsmässoafton. Vi ber dej därför att respektera tiden och de band vi sätter upp när högen är full.

Välkommen till en familjeafton med kaffeservering, fiskdamm, blomlotteri och skön spontansång!

majbrasa 2015
Vecka 18, som valborgsmässoafton ligger i, är vårens eldningsvecka!
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.