logga
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening
September 2014
Senaste nytt från föreningen
Medlemmar som har anmält e-postadress kommer att få tätare meddelanden om föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina grannar om möjligheten till kommunikation via Internet.
linje

Superstort intresse för Loppisen 14 september!

Det är fantastiskt roligt med ett så stort gensvar på den kommande loppisen 14 september. Redan har 55 säljare bokat bord, vilket betyder att vi inte kan ta emot fler anmälningar. Men jättemånga köpare vill vi alla ha, så sprid ordet bland vänner och bekanta, barn och föräldrar, Skarpnäcksbor i förskingringen.

I år har vi fler aktiviteter för barn och utökat sortiment i kaféet, och parken är en fin miljö att träffa grannar i. Vi har hört att vår loppis håller hög kvalitet, så för detta vidare! Läs mer

loppmarknad

Gatuunderhållet

Cykelbanorna utmed Sockenvägen mellan Kärrtorpsvägen och Statsrådsvägen ska få strecket mellan cykel- och gångbana målat. Beslutet har tagit lite tid eftersom trafikkontoret inte trodde på att strecken funnits! 

Trafikkontoret har trollat fram pengar till asfaltering av Gamla Tyresövägen mellan Tistelvägen och bollplanen. För en månad sedan fanns inga medel. Ett bevis för att det lönar sig att ligga på förvaltningen. Gatans yta är avfräst och ny yta ska läggas på.

Fogdevägen inom vårt område kommer nu att åtgärdas med upprätade kantstenar och asfaltering av trottoarer m.m. Återställning efter Stockholm vattens servisarbeten på Statsrådsvägen och Riksrådsvägen har redan börjat. 

Ga Tyresövägen

Förskolan på Kanslersvägen 38 försenad

Sisab, som är byggherre för förskolan, ansåg att det ritade bygget var för dyrt och har nu låtit rita om det. Bygglov ska sökas. Därför har tidsplanen förskjutits till att bygget startar i vår och att dagiset inte står klart förrän 2016. Storleken blir densamma, det är byggnadens utseende som har omarbetats.

Föreningen bevakar det fortsatta arbetet, eventuella farthinder på Kanslersvägen, och för att kunna ha kvar majbrasan på gräsplanen.

planritning dagis
linje
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.orginfo@skarpnack.orgFacebook
Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på detta mejl.